BG EN
CIOFF World
Структура
Дейности
Цели
Членство
CIOFF България
Председателство на НС
Управителен съвет
Комисии
Членство
Регистрация
Анкетна карта
Кординатори
Международни дейности
Конгреси
Срещи на сектора
Фолклориади
Национални дейности
Срещи на хореографите
Прегледи
Фестивали в България
Фолклорна сцена България
Състави
Покани за международни фестивали
Реализирани покани
Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Кореспонденция с АОП
Предварителни обявления
ОП, възлагани чрез процедури по ЗОП
ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП
Преходни публикации
Архив
За контакти

Полезни връзки

www.cioff.org

http://folklore-bulgaria.com/

Профил на купувача * Обща информация 
 

Обща информация

Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства - България /ЦИОФФ-България/“

Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства - България /ЦИОФФ-България/“ или за краткост CIOFF® България е юридическо лице регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза и като такъв е възложител на обществени поръчки по чл. 7 и чл. 14а от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По силата на чл. 8, ал. 3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства - България /ЦИОФФ-България/“ се извършват от председателя й.

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства - България /ЦИОФФ-България/“ можете да получите от следните длъжностни лица:

Елена Балева – юрист, тел. 02 865 0137

Йоанна Низамска – секретар, тел. 0879 401194

Данни за кореспонденция с Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства - България /ЦИОФФ-България/“ във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:

Адрес: гр. София, 1463 пл. „България” № 1

Национален Дворец на Културата

Административна сграда ПРОНО, ет. 14, офис 12-17

Eлектронна поща: info@cioff-bulgaria.com

Официална страница на CIOFF® България в интернет: www.cioff-bulgaria.com  

Работно време: 9.00 – 17.00 ч.

OI CIOFF BG.pdf (252.07 Kb)

Новини

07.10.136270

Четвърти Национален Преглед на Фолклорните Ансамбли 2013-2014

повече...

***

08.05.133715

Представяне на книга

повече...

***

Президентът на ЦИОФФ-България г-н Емил Павлов получава знамето на ЦОИФФ от президента на ЦИОФФ-ЮАР г-н Макентуле Пидже 

Президентът на ЦИОФФ-България г-н Емил Павлов предава знамето на ЦИОФФ на  кмет на гр. Велико Търново, по повод домакинството на предстоящия Световен конгрес

посещение на ген. секретар на CIOFF-Филип Босан във В.Търново, за проверка на организацияна на 36-ти Световен конгрес на CIOFF в България, В. Търново

 

 

Интервю с Филип Босан в БНР. На снимката Филип Босан, Стилияна Йоргова и Цвети Радева в БНР.

Настоящият президент на CIOFF България - Емил Павлов, бившият президент на CIOFF България Юрий Борисов и бившият Министърът на Културата проф. Стефан Данаилов