BG EN
CIOFF World
Структура
Дейности
Цели
Членство
CIOFF България
Председателство на НС
Управителен съвет
Комисии
Членство
Регистрация
Анкетна карта
Кординатори
Международни дейности
Конгреси
Срещи на сектора
Фолклориади
Национални дейности
Срещи на хореографите
Прегледи
Фестивали в България
Фолклорна сцена България
Състави
Покани за международни фестивали
Реализирани покани
Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Кореспонденция с АОП
Предварителни обявления
ОП, възлагани чрез процедури по ЗОП
ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП
Преходни публикации
Архив
За контакти

Полезни връзки

www.cioff.org

http://folklore-bulgaria.com/

CIOFF България * Новини 
 
Четвърти Национален Преглед на Фолклорните Ансамбли 2013-2014

Цели на националния преглед:

Една от основните цели на Националната Секция на CIOFF® България / Международен Съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства ОФИЦИАЛЕН Партньор на ЮНЕСКО / е да съхранява духовното и културно наследство чрез музика, песен и танц, както и да подкрепя дейностите на своите членове, работещи в сферата на фолклора, танцовата самодейност и нематериалното културно наследство.
Провеждането на прегледа като отдавнашна традиция за творчески изяви дава възможност на НС на CIOFF® да актуализира състоянието и художественото ниво на българските колективи и ансамбли с цел престижно международно представяне.
Прегледът дава възможност на НС на CIOFF® за:
- оценка на израстването на съставите в художествено и творческо отношение,
- преглед на новия репертоар на ансамблите,
- обогатяване на концертната дейност на съставите и представяне на художествените им постижения,
- избиране на Представителни ансамбли на Националната Секция на CIOFF® България в различните категории за представяне на България на Международни Фолклорни Фестивали в чужбина.
За медийни партньори са поканени Българското Национално ДАРИК Радио и Българското Национално Радио.


Етапи:
Прегледът ще се проведе на два етапа :
- Първи етап през 2013 г. - ще бъдат утвърдени Ансамбли с право на участие в Международни Фолклорни Фестивали.
- Втори етап през 2014 г. - ще бъдат избрани Представителни Ансамбли на Националната Секция на CIOFF® България.

Категории:
Участниците в прегледа се явяват в следните категории:
К1. Групи за хорово пеене,
К2. Танцови групи и ансамбли за автентичен и изворен фолклор,
К3. Танцови групи и ансамбли за обработен фолклор – деца до 14 г.,
К4. Танцови групи и ансамбли за обработен фолклор – възрастни над 14 г.,
К5. Групи за кукерски и други маскени игри и народни обичаи,
К6. Камерни (певчески, инструментални, танцови) групи до 15 човека,
К7. Индивидуални изпълнители.

ПЪРВИ ЕТАП.
Първият етап ще се проведе в периода от 13.04.2013 г. до 20.10.2013 г.
Регламентът за Втори етап ще бъде представен на 14-та Националната среща през 2014 г.

Условия на първи етап:
1. Групите за хорово пеене от К1 подготвят програма до 8 мин.
2. Ансамблите за автентичен и изворен фолклор от К2 представят местен фолклор до 10 мин.
3. Ансамблите за народни песни и танци от К3 и К4 подготвят програма до 25 мин. (поне едно ансамблово произведение).
4. Програмата на колективите от К3 и К4 трябва да включва поне един танц от друга етнографска област.
5. Групите от К5 трябва да подготвят програма до 15 мин на блок.
6. Камерните групи от К6 да представят програма до 6 мин.
7. Индивидуалните изпълнители от К7 следва да представят 2 песни до 5 минути или хореография до 5 минути.
8. Ще бъдат поощрявани нови и произведенията, които не са представяни на Третия национален преглед на фолклорните ансамбли – 2009-2010 г.
9. Допуска се участие без музика на живо, като ще бъдат поощрявани колективите с народен оркестър.
10. Всеки ансамбъл има възможност да се яви на преглед, в избран от него град.

Жури:
Журито е 5 членно и се определя от НС на CIOFF®. За членове на журито се определят Агрипина Войнова, Антоанета Асенова, Васил Герлимов, Веселка Николова, проф. Даниела Дженева, Иван Тодоров, доц. Красимир Петров, Мартин Влахов, Мирослав Славов, Румян Занев, Стоян Господинов, Христо Стоянов, Юлиан Станев и др. След всеки преглед по места се провежда среща-разговор между журито и ръководителите.

Градове, дати, сцени и лица за контакти за провеждане на първи етап през 2013 г.:


13.Април, гр.Добрич, отг. Стоян Господинов 0888 556 529, в Др. Театър "Йордан Йовков".

20.Април, гр.Севлиево, отг. Весела Йорданова 0888 453 830, Йордан Йорданов 0888 560 898, в Дом на Културата
"Мара Белчева"

18.Май, гр. Враца, отг. Георги Евденов 0886 861 846 и Ива Ценова 092 623 772 , в НЧ "Развитие",
бул. Хр. Ботев 28.

25-26.Май, гр. Разград, Живко Жечев 0898 421 648 0878 542 814 и Румян Занев 0896 786 874, в Общински Културен Център, Голяма зала

01-02.Юни, гр. Казанлък, отг. Христо Стоянов 0887 209 686, в Дом на Културата „Арсенал”.

15.Юни, гр. Пазарджик, отг. Емилия Спасова 0887 553 338, в Драматично-куклен театър "К. Величков" , площад "Константин Величков"№1

3-4.Август, с. Дорково, отг. Димитринка Лучкова 03543 2327, на открита сцена пред НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1919”.

23-24.Август, гр. Любимец, отг. Евгения Стоянова 0888 810 117, на открита сцена 10х12м гр. Любимец на площада.

28.Септември, гр. Карлово, отг. Ива Савчева 0894 471 782 и Нели Минчева 0887 809 429, 0893 406 114, на сцена на НЧ "В. Левски 1861".

12.Октомври, гр. София, отг. Никола Петканин 0885 344 488, 02 - 9315159, Дом на Културата на Транспортните Работници, бул. "Кн. Мария Луиза" 106.

19.Октомври, гр. Разлог, отг. Мая Андреева 0887 090 991, на открита сцена 8х10м на площада или сцена 10х12м на НЧ "15-ти Септември 1903"

За повече информация:
НС CIOFF® България
Емил Павлов 0879 401191
Йоанна Низамска 0883 372 622

Информация за Първи етап ще бъде дадена по време на 14-та национална среща на CIOFF® през февруари 2014 г, а за заключителния етап през 2014 г. ще бъде дадена по време на 15-та национална среща на CIOFF® през февруари 2015 г.

Всички участници в първия етап ще се получат грамота за участие Четвъртия Национален Преглед на фолклорните ансамбли 2013 – 2014 и ще се определят участниците допуснати до втория етап.

На вторият етап през 2014 г. ще бъдат определени носителите на званието Представителен Фолклорен Ансамбъл на CIOFF® България , които ще имат правото да участват в Международни Фолклорни Фестивали в света организирани от CIOFF®.

Такси за участие:
- Такса за участие на първия етап (категории к.1. - к.5.) – 100 лв.
- За камерни групи и индивидуални изпълнители (категории к.6. и- к.7.)– 50 лв.

Изисквания за явяване на Прегледа:

1. Изпращане на попълнената регистрационна форма за участие до 15 дни преди датата на участие на адрес: София 1000, Пл. „България” 1, НДК Проно, ет.14, оф. 12-15 или на e-mail: info@cioff-bulgaria.com или факс: 02 9631013

2. Таксата за участие да се преведе до 15 дни преди датата на участие. Платежното и необходимите данни за издаване на фактура да се изпратят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в офиса на НС на CIOFF® на факс (02) 9631013 или е-майл: info@cioff-bulgaria.com


За допълнителна информация или въпроси :

НС CIOFF® България
Емил Павлов 0879 401191
Йоанна Низамска 0883 372 622
Офис София НДК - 02 - 8650137; 9166548, факс 02-9631013
E-mail: info@cioff-bulgaria.com

Таксата се превежда по сметка както следва:

В полза на: Фондация „НС на ЦИОФФ – България”
При банка: Уникредит Булбанк АД
Б. Сметка(IBAN):BG46 UNCR 7000 1520 2010 90
BIC: UNCRBGSF


Представяне на книга

Народно читалище "Димитър Динев"- София, с подкрепата на НС на ЦИОФФ® България, организира представяне на новата книга на доц. Красимир Петров - "Приносът на българските хореографи за сценичното пресъздаване на народните танци - 1951 - 2001 год". Представянето ще се проведе на 23 май /сряда/ 2012 г. от 16:45 часа в музея "Земята и хората", който се намира зад хотел "Хилтън". Всеки желаещ може да закупи книгата на място или предварително от автора на телефон 0888971229. Тези, които вече са я закупили ще имат възможност да споделят впечатленията си от нея.


Дванадесета Среща на хореографите

На 25 и 26 февруари 2012 се проведе Дванадесетата среща - семинар на хореографите в България. За повече информация - http://cioff-bulgaria.com/?!=15


Среща на Сектор Южна Европа и Африка

От 19 до 22 май в град Варна се проведе срещата на Сектор Южна Европа и Африка към ЦИОФФ, организирана съвместно от Национална Секция на ЦИОФФ България и Община Варна.

По време на Срещата се проведоха избори за ново ръководство на Сектора. За президент на Сектор Южна Европа и Африка бе избран Емил Павлов. За пръв път представител на ЦИОФФ от Източна Европа заема поста, което му осигурява място в Съвета на ЦИОФФ.


Единадесета Среща на хореографите

На 19 и 20 февруари 2011 ще се проведе Единадесетата Национална Среща на хореографите във Велико Търново.
За повече информация погледнете: Национални дейности/ Срещи на хореографите


Резултати от втория етап на Трети национален преглед

За повече информация - Национални дейности/ прегледи

Предишна страница
1 | 2
Следваща страница

Президентът на ЦИОФФ-България г-н Емил Павлов получава знамето на ЦОИФФ от президента на ЦИОФФ-ЮАР г-н Макентуле Пидже 

Президентът на ЦИОФФ-България г-н Емил Павлов предава знамето на ЦИОФФ на  кмет на гр. Велико Търново, по повод домакинството на предстоящия Световен конгрес

посещение на ген. секретар на CIOFF-Филип Босан във В.Търново, за проверка на организацияна на 36-ти Световен конгрес на CIOFF в България, В. Търново

 

 

Интервю с Филип Босан в БНР. На снимката Филип Босан, Стилияна Йоргова и Цвети Радева в БНР.

Настоящият президент на CIOFF България - Емил Павлов, бившият президент на CIOFF България Юрий Борисов и бившият Министърът на Културата проф. Стефан Данаилов