BG EN
CIOFF World
Структура
Дейности
Цели
Членство
CIOFF България
Председателство на НС
Управителен съвет
Комисии
Членство
Регистрация
Анкетна карта
Кординатори
Международни дейности
Конгреси
Срещи на сектора
Фолклориади
Национални дейности
Срещи на хореографите
Прегледи
Фестивали в България
Фолклорна сцена България
Състави
Покани за международни фестивали
Реализирани покани
Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Кореспонденция с АОП
Предварителни обявления
ОП, възлагани чрез процедури по ЗОП
ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП
Преходни публикации
Архив
За контакти

Полезни връзки

www.cioff.org

http://folklore-bulgaria.com/

Международни дейности * Фолклориади 
 

Световната Фолклориада на CIOFF -  (Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към UNESCO) е най-големият по своите мащаби фестивал в света, който може да бъде сравняван единствено с Олимпийските игри. Провеждана веднъж на 4 години Фолклориадата събира заедно над 2500 участника от до 90 страни - членове на CIOFF на едно незабравимо празненство на фолклорните танци, песни, музика, фолклорни и традиционни изкуства. Събитието поставя акцент върху Международната конвенция на UNESCO за съхраняване на нематериалното културно наследство (приета през ноември, 2003г.) с цел постигане на мир чрез уважение към културните различия.

Първата Световна Фолклориада се проведе през 1996 г. в Холандия.

Втората Световна Фолклориада се проведе през 2000 г. в Япония.

Третата Световна Фолклориада се проведе през 2004 г. в Унгария.


Третата Световна Фолклориада на ЦИОФФ се в периода между 12 и 22 август, 2004г.в град Печ, южната част на Унгария. Под надслова “автентичност” Третата Световна Фолклориада отдаде основно значение на традиционните фолклорни танци.

Националната секция на ЦИОФФ-България беше представена на Фолклориадата от Ансамбъла за изворен фолклор “Гушанци” от село Замфирово. Той имаше изключителната чест да популяризира нашето национално наследство на това престижно събитие пред многохилядна публика от целия свят. Ансамбълът беше избран от международно жури, съставено от делегатите на годишната среща на националните секции на ЦИОФФ от сектор Южна Европа и Африка  през месец май, 2003г. във Велико Търново.

Четвъртата Световна Фолклориада се проведе през 2012 г. в гр. Ансеонг, Република Корея.

Участие в Четвъртата Световна Фолклориада взе Фолклорен Ансамбъл „Янтра” от гр. Будапеща. В гр. Ансеонг (градът на майсторите) бе изграден специален парк от 500 дка, с 4 открити сцение и изложения на традиционни костюми и традиционни кухни от цял свят. Във Фолклориадата участваха 35 страни и над 30 ансамбъла от Корея.

 

 

 

  

  

  

 

 

Петата Световна Фолклориада се проведе през 2016 г. в гр. Закатекас, Мексико.

Участие в Петата Световна Фолклориада взе Фолклорен Ансамбъл „Развитие” от гр. Севлиево, с изключителната подкрепа на Община Севлиево. Фолклориадата се проведе в периода 30.07 – 15.08.2016 г. в гр. Закатекас и още 15 града със заключителен концерт в Мексико Сити. Участие взеха представители на 35 страни и 30 мексикански ансамбъла с основна сцена в центъра на 2 милионния ргр. Закатекас.

      

 

  

 

 

Шестата Световна Фолклориада ще се проведе през 2020 г. в гр. Уфа, Башкортостан, Русия.

 

 

Новини

07.10.136270

Четвърти Национален Преглед на Фолклорните Ансамбли 2013-2014

повече...

***

08.05.133715

Представяне на книга

повече...

***

Президентът на ЦИОФФ-България г-н Емил Павлов получава знамето на ЦОИФФ от президента на ЦИОФФ-ЮАР г-н Макентуле Пидже 

Президентът на ЦИОФФ-България г-н Емил Павлов предава знамето на ЦИОФФ на  кмет на гр. Велико Търново, по повод домакинството на предстоящия Световен конгрес

посещение на ген. секретар на CIOFF-Филип Босан във В.Търново, за проверка на организацияна на 36-ти Световен конгрес на CIOFF в България, В. Търново

 

 

Интервю с Филип Босан в БНР. На снимката Филип Босан, Стилияна Йоргова и Цвети Радева в БНР.

Настоящият президент на CIOFF България - Емил Павлов, бившият президент на CIOFF България Юрий Борисов и бившият Министърът на Културата проф. Стефан Данаилов